Microsoft Lumia 550 - Ringa ett konferenssamtal

background image

Ringa ett konferenssamtal
Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan 2 eller fler personer. Maximalt antal deltagare

kan variera beroende på vilken tjänstleverantör du har.
1. Ring ett samtal till den första personen.

2. Tryck på Lägg till samtal för att ringa en annan person.

3. Tryck på Slå ihop samtal när det nya samtalet besvaras.
Tryck på Lägg till samtal igen för att lägga till fler personer.
Prata enskilt med någon

Tryck på Privat och på personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras

på din telefon. De andra personerna fortsätter med konferenssamtalet.
Tryck på Slå ihop samtal för att återvända till konferenssamtalet.