Microsoft Lumia 550 - Ringa till en kontakt

background image

Ringa till en kontakt
Du kan snabbt och enkelt ringa upp dina vänner om du har sparat dem som kontakter i

telefonen.
1. Tryck på > .

2. Tryck på kontakten, och på telefonnumret om kontakten har flera telefonnummer.

Tips! Hörs din väns röst för högt eller för lågt? Tryck på volymknapparna på sidan av

telefonen för att ändra volymen.
Tips! Vill du att andra ska höra din konversation? Tryck på Högtalare.

Tips! Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja det SIM-kort som används

för att ringa. Tryck på Kontakter > KONTAKTER och en kontakt och tryck på SIM

1 eller SIM 2. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Ring ett telefonnummer

Tryck på > Knappsats. Ange telefonnumret och tryck på Ring upp.
Om du vill ange tecknet + som används vid internationella samtal, tryck och håll ned 0.
Söka i din samtalshistorik

Tryck på > Historik > och ange kontaktens namn eller telefonnummer för att söka

efter en samtalsinspelning.
Ta bort en samtalspost

Tryck på > Historik, tryck och håll ned på samtalsinspelningen och tryck på Ta bort för

att ta bort en samtalsinspelning.
Kopiera och klistra in ett telefonnummer

På startsidan, tryck på Kontakter och en kontakt. Tryck och håll ned på telefonnumret,

tryck på Kopiera och tryck på i en textruta.