Microsoft Lumia 550 - Arbeta med Word

background image

Arbeta med Word

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Word.
Du måste ha ett Microsoft-konto för att redigera filer.
Redigera ett befintligt dokument
1.
Tryck på Word.

2. Tryck på

Bläddra och bläddra till Word-filen du vill redigera.

3. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut.

4. Tryck på för att visa radbrytningarna i ditt dokument. Tryck på för att gå tillbaka till

helskärmsläget.
Word sparar dina filer automatiskt. Du hittar dina filer på OneDrive.

Tips! Tryck på > Spara, välj platsen för filen, tryck på , ange ett namn för filen och

tryck på för att spara dokumentet på telefonen.

Skapa ett nytt dokument

Tryck på Word > Lägg till.
Söka efter text i ett dokument

Tryck på längst upp på skärmen medan filen är öppen och skriv ditt sökord. Tryck på

eller för at gå till nästa eller föregående matchning i dokumentet. Tryck på för avancerade

sökalternativ.
Infoga en tabell, bild eller annat objekt i dokumentet

Tryck på platsen där du vill lägga till ett objekt och tryck på > > Insert och önskat

alternativ när filen är öppen.
Ändra teckensnittet eller formateringen

Tryck på > > Hem och önskat alternativ när filen är öppen.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

108