Microsoft Lumia 550 - Om telefonen inte svarar

background image

Om telefonen inte svarar

Om din telefon slutar att fungera eller inte svarar på det sätt som du är van vid, kan du snabbt

starta om den för att komma på rätt spår igen.
Försök med följande:

Omstart via en knapp: Håll ned strömknappen i ca 10 sekunder. Telefonen startar om.

Omstart via två knappar: Håll ned Volym ned-knappen och strömknappen samtidigt i

ungefär 10 sekunder. Telefonen startar om.

Om du inte är säker på vilken omstart som gäller för din telefon kan du gå till

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Uppdatera telefonens programvara eller återställ telefonen om den ofta hänger sig. Om du

gör en återställning återställs fabriksinställningarna och allt ditt personliga innehåll, inklusive

de appar du har köpt och hämtat, raderas. Svep ned från skärmens ovankant och tryck på

Alla inställningar > System > Om > Återställ telefonen.
Kontakta din tjänsteleverantör eller din tillverkare för reparationsalternativ om problemet

fortfarande inte går att lösa. Säkerhetskopiera alltid alla data i telefonen innan du lämnar in

telefonen på reparation eftersom all information kan komma att raderas.

Tips! Om du behöver identifiera din telefon kan du slå *#06# för att visa telefonens

unika IMEI-nummer. Du hittar också IMEI-numret i telefonen. Se avsnittet om produkt-

och säkerhetsinformation i onlineanvändarhandboken för mer information.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

134

background image

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

135