Microsoft Lumia 550 - Ansluta till ett trådlöst headset

background image

Ansluta till ett trådlöst headset
Med ett trådlöst headset (säljs separat) kan du tala i telefonen och ha händerna fria. Du kan

fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal.
Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor behövs inte fri

sikt mellan enheterna. Bluetooth-enheter måste dock vara inom 10 meter från varandra och

anslutningen kan störas av hinder som väggar och annan elektronisk utrustning.
Kopplade enheter kan ansluta till din telefon när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan

bara upptäcka din telefon om vyn för Bluetooth-inställningar är öppen.
Acceptera inte anslutningsförfrågningar från okända enheter och koppla inte heller din enhet

till sådana enheter. Det här hjälper dig att skydda telefonen mot skadligt innehåll.
1. Svep ned från skärmens ovankant och tryck och håll ned .

2. Ställ in Status till .

3. Se till att headsetet är påslaget.
Du måste kanske starta kopplingsprocessen från headsetet. Mer information finns i

användarhandboken till headsetet.
4. Tryck på headsetet i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter om du vill koppla ihop det

med telefonen.

5. Du måste kanske ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till

headsetet.

Tips! Dessa anslutningsinstruktioner gäller också för andra Bluetooth-tillbehör.

Koppla från headsetet

Svep ned från skärmens ovankant, tryck och håll ned och tryck på det anslutna headsetet

i listan.
Anslutningen öppnas automatiskt när du sätter på headsetet igen. Tryck och håll ned på

headsetet i listan över Bluetooth-enheter och tryck på Ta bort om du vill ta bort kopplingen

när du kopplat från headsetet.