Microsoft Lumia 550 - การถ่าย​ภาพหน้า​จอ

background image

การถ่ายภาพหน้าจอ

คุณสามารถถ่ายภาพสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของคุณ และใช ้เหมือนกับภาพถ่ายอื่นๆ ได้
1. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดพร ้อมกัน

2. ในการดูหรือจัดการภาพหน้าจอที่คุณถ่าย ให้แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม > ภาพหน้าจอ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

40