Microsoft Lumia 550 - Перевірка сповіщень на телефоні

background image

Перевірка сповіщень на телефоні
Ви можете швидко переглядати сповіщення, змінювати деякі настройки, додавати

ярлики для деяких програм у центрі дій, який відкривається вгорі екрана.
Значок сповіщень показує, що є непрочитані оповіщення.

1. Протягніть вниз від верхнього краю екрана.

© 2016 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

26

background image

Порада: Щоб переглянути більше ярликів, торкніться Розгорнути.

У цьому екрані можна:

переглядати пропущені виклики та недавні непрочитані електронні листи і

повідомлення;

переглядати сповіщення, зокрема про наявні оновлення програм, які пропонує

Магазин;

швидко здійснюйте дії зі сповіщеннями, не відкриваючи програму. Наприклад,

можна відповісти на текстове повідомлення прямо з центру дій.

відкривати програми;

швидко переходити до всіх настройок.

Торкніться ярлика, щоб швидко ввімкнути або вимкнути деякі функції. Або

торкніться ярлика й утримуйте його, щоб змінити настройки деяких функцій,

наприклад Wi-Fi.

2. Щоб закрити меню, протягніть угору від нижнього краю екрана.
Видалення сповіщення

Протягніть вздовж сповіщення зліва направо.
Персоналізація центра дій

Протягніть вниз від верхнього краю екрана й торкніться Усі настройки > Система >

Сповіщення+дії. Щоб змінити ярлик, торкніться відповідного ярлика та програми.

Також можна вказати, які сповіщення Ви бажаєте отримувати та як.