Microsoft Lumia 550 - Khóa bàn phím và màn hình

background image

Khóa bàn phím và màn hình

Nếu muốn tránh việc tình cờ gọi điện khi để điện thoại trong túi hoặc ví, bạn có thể khóa bàn

phím và màn hình. Bạn cũng có thể thiết lập tự động khóa bàn phím và màn hình.
Để khóa bàn phím và màn hình, hãy bấm phím nguồn.
Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.

Mẹo: Nếu bạn có thể ẩn thanh điều hướng, bạn cũng có thể khóa phím và màn hình bằng

cách nhấn đúp vào thanh này. Để bật tính năng này, hãy trượt xuống từ phía trên cùng

của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá > Màn hình khóa và bật

đúp vào thanh điều hướng để tắt màn hình. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ ẩn

thanh di chuyển. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá > Màn

hình khóa và bên dưới Màn hình khóa sau, chọn khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và

màn hình sẽ tự động khóa.