Microsoft Lumia 550 - Kiểm tra dự báo thời tiết mới nhất

background image

Kiểm tra dự báo thời tiết mới nhất
Khi bạn cần biết trời sẽ mưa hay nắng, hãy kiểm tra điều kiện thời tiết hiện tại hoặc dự báo thời

tiết cho những ngày sắp tới.
1. Nhấn vào Thời tiết.

2. Để biết thêm chi tiết, hãy trượt lên.

Mẹo: Để xem dự báo cho vị trí hiện tại của bạn trong 10 ngày tới, hãy trượt sang trái trên

thanh trượt ngày tháng.
Mẹo: Để xem chi tiết hơn cho một ngày khác, hãy nhấn vào ngày đó và trượt lên.

Mẹo: Để nhanh chóng xem thời tiết ở những nơi khác, hãy lưu vị trí quan trọng của bạn

vào mục yêu thích. Nhấn > Địa điểm > và thêm vị trí.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

105

background image

Xem thông tin thời tiết bằng cách sử dụng bản đồ thời tiết

Để xem thông tin thời tiết với nhiệt độ, mưa, hình ảnh vệ tinh và bản đồ đám mây ở dạng hình

động, hãy nhấn > .
Một số ứng dụng và dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực hoặc có

nội dung trong ngôn ngữ của bạn.