Microsoft Lumia 550 - Theo dõi các môn thể thao yêu thích của bạn

background image

Theo dõi các môn thể thao yêu thích của bạn
Theo dõi kết quả và tin tức thể thao mới nhất mọi lúc mọi nơi.
1. Nhấn vào Thể thao.

2. Nhấn và nhấn vào một danh mục.

3. Để tìm các danh mục khác, hãy nhấn > Môn thể thao Khác.

Mẹo: Để dễ dàng theo dõi môn thể thao hoặc đội yêu thích của bạn, hãy thêm nó vào

mục yêu thích. Nhấn > Mục yêu thích của tôi > và tìm kiếm môn thể thao hoặc

đội này.

Một số ứng dụng và dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực hoặc có

nội dung trong ngôn ngữ của bạn.