Microsoft Lumia 550 - Điều khiển Xbox One bằng điện thoại

background image

Điều khiển Xbox One bằng điện thoại
Điều khiển máy chơi trò chơi Xbox One bằng điện thoại sử dụng ứng dụng Xbox SmartGlass.
Nếu chưa có ứng dụng Xbox SmartGlass trong điện thoại, bạn có thể tải ứng dụng này về từ

www.microsoft.com.
Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft hoặc Xbox Live trên cả điện

thoại và máy chơi trò chơi. Bạn có thể kết nối với thiết bị Xbox One tương thích bằng cách sử

dụng Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu di động.
Kết nối với máy chơi trò chơi Xbox One
1.
Nhấn vào Xbox SmartGlass.

2. Nhấn và chọn máy chơi trò chơi bạn muốn kết nối.

Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy máy chơi trò chơi của mình trong danh sách, hãy nhập

địa chỉ IP của máy chơi trò chơi và nhấn Connect. Trong cài đặt máy chơi trò chơi Xbox,

hãy đảm bảo bạn đã cho phép máy chơi trò chơi kết nối với bất kỳ thiết bị SmartGlass

nào.
Mẹo: Nếu bạn muốn xem truyền hình, hãy nhấn Cable/TV, như vậy bạn có thể sử dụng

điện thoại làm điều khiển từ xa.

Chơi trò chơi

Nhấn Xbox SmartGlass, nhấn vào trò chơi và nhấn Play on Xbox One, sau đó sử dụng điện

thoại làm bộ điều khiển.
Thay đổi cài đặt Xbox One SmartGlass

Nhấn vào Xbox SmartGlass > . Ví dụ, bạn có thể xem hồ sơ của mình, tìm bạn bè, xem

tóm tắt về các thành tích chơi trò chơi và xem tin nhắn từ bạn bè chơi trò chơi.
Tìm kiếm trò chơi và ứng dụng

Nhấn vào Xbox SmartGlass > .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

104