Microsoft Lumia 550 - Tạo danh sách phát

background image

Tạo danh sách phát
Sắp xếp các bài hát vào danh sách phát để bạn có thể nghe nhạc phù hợp với tâm trạng của

bạn.
1. Nhấn vào Groove Âm nhạc > > danh sách.

2. Nhấn Danh sách phát Mới và viết tên cho danh sách phát.

3. Để thêm bài hát vào danh sách phát mới, hãy nhấn và giữ bài hát, sau đó nhấn Thêm vào

chọn danh sách phát.

Mẹo: Bạn có thể mua nhạc cho danh sách phát của mình từ Store.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

97