Microsoft Lumia 550 - Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu quả

background image

Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu quả

Nếu bạn lo lắng về chi phí sử dụng dữ liệu của mình, điện thoại giúp bạn tìm cách sử dụng dữ

liệu mạng di động hiệu quả hơn và theo dõi mức sử dụng của bạn. Bạn cũng có thể ngắt kết

nối dữ liệu hoàn toàn.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Mạng & không

dây > Sử dụng dữ liệu.

2. Nhấn vào đặt giới hạn và chọn các giá trị bạn muốn.