Microsoft Lumia 550 - Cài báo thức

background image

Cài báo thức
Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức và thậm chí thiết lập bài hát yêu thích của

mình làm âm báo thức.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

50

background image

1. Nhấn vào Báo thức Đồng hồ > .

2. Thiết lập thời gian và nhấn .

3. Điền thông tin chi tiết âm báo khác, sau đó nhấn .
Để báo thức phát âm báo, điện thoại phải được bật.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng xem thời gian báo thức tiếp theo nếu đã ấn định ứng dụng

Báo thức Đồng hồ vào màn hình bắt đầu. Kích thước hình xếp ít nhất phải là trung bình.

Sử dụng bài hát yêu thích của bạn làm âm báo thức

Kết nối điện thoại với máy tính PC bằng cáp USB, sau đó sử dụng quản lý tệp của máy tính PC

để chuyển bài hát bạn muốn vào thư mục Nhạc trong điện thoại. Để thiết lập một bài hát làm

âm báo, hãy nhấn Báo thức Đồng hồ > > Âm thanh > Chọn từ nhạc của tôi > Thiết

bị này > Nhạc và chọn bài hát cho âm báo.
Bạn cũng có thể chọn nhạc đã được tải lên OneDrive của mình.
Bạn có thể sử dụng một bài hát làm nhạc chuông nếu nó không được bảo vệ bằng quản lý

quyền kỹ thuật số (DRM) và nó nhỏ hơn 30 MB.
Máy tính PC của bạn cần phải chạy Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 trở lên.
Tạm dừng báo thức

Nếu bạn chưa muốn dậy khi báo thức đổ chuông, hãy nhấn Báo lại. Trước khi tạm dừng báo

thức, bạn có thể thay đổi thời gian báo lại.
Tắt báo thức

Nhấn Báo thức Đồng hồ và chuyển báo thức thành Tắt .
Xóa báo thức

Nhấn vào âm báo và nhấn xóa.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

51