Microsoft Lumia 550 - Chuyển đổi giữa các loại lịch

background image

Chuyển đổi giữa các loại lịch
Nếu bạn có bạn bè và đồng nghiệp trên toàn thế giới, bạn có thể muốn biết họ kỷ niệm ngày

lễ truyền thống của họ khi nào hoặc hôm nay là ngày gì của họ. Chỉ cần chuyển đổi giữa các

loại lịch khác nhau.
1. Chạm vào Lịch Outlook > > Cài đặt > Thiết đặt Lịch.

2. Nhấn vào hộp chọn Kích hoạt.

3. Nhấn và nhấn vào ngôn ngữ và lịch bạn muốn.
Các ngày của lịch thay thế được hiển thị trong giao diện lịch ở bên phải.