Microsoft Lumia 550 - Kiểm tra giờ tại quốc gia khác

background image

Kiểm tra giờ tại quốc gia khác
Bạn muốn xem xem bạn của bạn sống ở lục địa khác có thức không? Kiểm tra thời gian xung

quanh thế giới.
1. Nhấn vào Báo thức Đồng hồ > Đồng hồ Thế giới > .

2. Bắt đầu viết tên vị trí và chọn tên từ danh sách các kết quả được đề xuất.

Mẹo: Để xem bản đồ kỹ hơn, hãy nhấn vào tên vị trí.

Xem đêm và ngày xung quanh thế giới

Nhấn Báo thức Đồng hồ > Đồng hồ Thế giới > và trượt sang trái hoặc sang phải theo

dòng thời gian.