Microsoft Lumia 550 - Cá nhân hóa màn hình khóa

background image

Cá nhân hóa màn hình khóa
Thay đổi màn hình khóa theo ý bạn. Ví dụ, bạn có thể để ảnh yêu thích của riêng bạn ẩn.

Thêm ảnh nền

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá >

Màn hình khóa. Chuyển Nền sang Ảnh của tôi và nhấn Duyệt. Chọn ảnh, điều chỉnh ảnh cho

phù hợp nhất có thể và nhấn .
Thay đổi hình nền

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá >

Màn hình khóa. Nhấn vào Duyệt, chọn hình ảnh, điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp nhất có thể

và nhấn vào .

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

38

background image

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn một ứng dụng để hiển thị thông tin trên màn hình khóa hoặc

để Bing trộn hình ảnh ở đó. Chỉ cần thay đổi cài đặt cho Nền theo sở thích của bạn.

Chọn những ứng dụng hiển thị thông báo trên màn hình khóa

Bạn có thể chọn các thông báo ứng dụng được hiển thị trên màn hình khóa, chẳng hạn như

thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Để chọn một ứng dụng hiển thị trạng thái chi tiết

trên màn hình khóa, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt >

Cá nhân hoá > Màn hình khóa và dưới Chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái chi tiết,

chọn ứng dụng. Để chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái nhanh trên màn hình khóa, trong

Chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái nhanh, hãy nhấn vào một trong các biểu tượng giữ

chỗ và chọn ứng dụng.

Ví dụ: Nếu chọn trạng thái chi tiết cho Nhắn tin, bạn có thể đọc tin nhắn mới và xem chi

tiết của chúng trên màn hình khóa. Nếu chọn trạng thái nhanh, thông báo trên màn hình

khóa sẽ chỉ cho bạn biết số lượng tin nhắn chưa đọc.

Hiển thị tên nghệ sĩ khi đang phát nhạc

Bấm phím âm lượng ở mặt bên của điện thoại.