Microsoft Lumia 550 - Cá nhân hóa nhạc chuông điện thoại

background image

Cá nhân hóa nhạc chuông điện thoại
Thay đổi âm báo điện thoại sử dụng cho cuộc gọi, tin nhắn, v.v... hoặc thêm âm báo của riêng

bạn hoặc bài hát yêu thích của bạn vào bộ sưu tập.

1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Cá nhân hoá >

Âm thanh > .

2. Để nghe thử nhạc chuông để xem bạn có thích nó không, hãy nhấn .

3. Chọn nhạc chuông bạn muốn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

40

background image

Mẹo: Bạn muốn cài một nhạc chuông cụ thể cho một liên lạc để bạn ngay lập tức biết khi

nào họ gọi cho bạn? Chỉnh sửa thông tin liên lạc trong ứng dụng Mọi người.

Thay đổi âm báo tin nhắn hoặc các âm báo khác

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Thông

báo & hành động. Bên dưới Hiện thông báo từ các ứng dụng này, chọn ứng dụng bạn

muốn thêm âm báo và bên dưới Âm thanh thông báo, chọn âm báo bạn muốn.
Ứng dụng có thể không hiển thị cho đến khi bạn sử dụng chúng trên điện thoại của mình.
Thêm nhạc chuông mới vào điện thoại

Kết nối điện thoại với máy tính PC bằng cáp USB, sau đó sử dụng trình quản lý tệp của máy tính

PC để chuyển bài hát bạn muốn vào thư mục nhạc chuông trong điện thoại. Máy tính PC của

bạn cần phải chạy Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 hoặc Windows 10.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng OneDrive để chuyển tệp vào điện thoại.
Sau khi tệp có trong thư mục nhạc chuông trong điện thoại, bài hát sẽ xuất hiện trong danh

sách nhạc chuông trong Âm thanh.
Bạn có thể sử dụng một bài hát làm nhạc chuông nếu nó không được bảo vệ bằng quản lý

quyền kỹ thuật số (DRM) và nó nhỏ hơn 30 MB. Các định dạng được hỗ trợ là WMA, MP3 và

M4R.

Mẹo: Bạn muốn tạo nhạc chuông độc đáo của riêng bạn? Sử dụng ứng dụng Trình tạo

Nhạc chuông để giúp bạn. Nếu chưa có ứng dụng này trên trong điện thoại, bạn có thể

tải ứng dụng này xuống từ www.microsoft.com.