Microsoft Lumia 550 - Tạo màn hình bắt đầu an toàn, vui nhộn cho trẻ em

background image

Tạo màn hình bắt đầu an toàn, vui nhộn cho trẻ em
Bạn có thể cho trẻ em sử dụng một số ứng dụng trên điện thoại mà không cần phải lo về việc

chúng vô tình xóa e-mail công việc, mua hàng trực tuyến hoặc bất cứ việc gì khác mà chúng

không được làm. Đặt ứng dụng, trò chơi và các mục yêu thích khác được chọn cho trẻ em

thưởng thức trong màn hình bắt đầu riêng của chúng.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

39

background image

1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tài khoản > Góc

của Bé.

2. Nhấn tiếp theo, chọn những nội dung trẻ em có thể sử dụng và thực hiện theo hướng dẫn.

Nếu bạn muốn đảm bảo con bạn không có quyền truy cập vào màn hình bắt đầu của riêng bạn,

bạn có thể thiết lập mã PIN đăng nhập.
Vì Microsoft Edge không có sẵn trong Góc của Bé, bạn không cần phải lo lắng về các trang web

mà con bạn truy cập.
Chuyển đến màn hình bắt đầu riêng của bạn

Bấm phím nguồn hai lần và trượt lên trên màn hình khóa riêng của bạn. Nếu bạn đã thiết lập

mã PIN đăng nhập, hãy nhập PIN.
Trở lại màn hình bắt đầu của trẻ em

Trên màn hình khóa riêng của bạn, hãy trượt sang trái và trên màn hình khóa của trẻ em, hãy

trượt lên.
Tắt màn hình bắt đầu của trẻ em

Trên màn hình bắt đầu của riêng bạn, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn

Tất cả cài đặt > Tài khoản > Góc của Bé và chuyển Góc của Bé sang Tắt .