Microsoft Lumia 550 - Duyệt Store

background image

Duyệt Store
Kiểm tra các ứng dụng, trò chơi mới nhất cũng như được tải về nhiều nhất và các mục khác

được đề xuất cho bạn và điện thoại của bạn. Duyệt các danh mục khác nhau hoặc tìm kiếm các

mục cụ thể.
1. Nhấn vào Store.

2. Duyệt danh mục trên trang chủ hoặc nhấn và nhấn vào một danh mục để xem các mục

khác.

3. Nhấn vào một mục để xem chi tiết của mục đó. Khi bạn xem một mục, các mục liên quan

cũng sẽ được hiển thị.

Mẹo: Bạn đã tìm được thứ mà bạn biết bạn của bạn sẽ thích trong Store phải không?

Nhấn Chia sẻ để gửi cho họ một liên kết.
Mẹo: Bạn muốn nhận được gợi ý về những ứng dụng và trò chơi có thể bạn quan tâm?

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và Store sẽ gợi ý bộ sưu tập ứng dụng cho

bạn.
Mẹo: Một số ứng dụng cũng có sẵn trên tất cả các thiết bị Windows 10, chẳng hạn như

máy tính PC, máy tính bảng hoặc máy chơi trò chơi Xbox. Để biết thêm thông tin về tính

sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoftstore.com và duyệt đến ứng dụng bạn quan

tâm.

Tìm kiếm trên Store

Nhấn , viết từ tìm kiếm và nhấn .