Microsoft Lumia 550 - Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các mục khác

background image

Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các mục khác
Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các nội dung khác miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện

thoại.

1. Nhấn vào Store.

2. Nhấn vào một mục để xem chi tiết của mục đó.

3. Nếu mục này có giá, hãy nhấn vào giá. Nếu mục này cung cấp dùng thử miễn phí, hãy nhấn

Dùng thử miễn phí để thử mục này miễn phí trong thời gian giới hạn. Nếu mục đó miễn phí,

hãy nhấn vào Miễn phí.
Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp

dịch vụ mạng của bạn.
4. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập ngay.

5. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Nếu tải xuống không thành công, hãy kiểm tra xem ngày giờ đã được đặt chính xác

chưa.

Khi quá trình tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này, hoặc tiếp tục duyệt những nội

dung khác.
Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Mẹo: Sử dụng kết nối Wi-Fi để tải về các tập tin lớn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

58

background image

Mẹo: Trong giao diện chính của Store, ở góc trên bên phải của màn hình, bạn có thể nhìn

thấy thông báo về số ứng dụng, trò chơi và nội dung khác đã tải về có bản cập nhật.
Mẹo: Nếu điện thoại của con bạn chạy Windows Phone 8.1 hoặc Windows 10 Mobile,

bạn có thể sử dụng trang web Gia đình tôi để quản lý nội dung tải xuống và cài đặt của

trò chơi và ứng dụng của con bạn. Để thiết lập Gia đình tôi, hãy truy cập vào

account.microsoft.com/family, đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và thực

hiện theo hướng dẫn.
Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin về tính

khả dụng của tính năng và dịch vụ, hãy truy cập vào support.microsoft.com và duyệt

đến hướng dẫn cho Windows Phones.
Tính sẵn có của các ứng dụng và trò chơi có thể phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Xem các mục đang tải xuống

Nhấn Store > > Nội dung tải xuống và bản cập nhật.