Microsoft Lumia 550 - Chuyển giữa các giao diện và ứng dụng

background image

Chuyển giữa các giao diện và ứng dụng
Không phải tất cả các ứng dụng đều có trên màn hình bắt đầu - trượt đến menu ứng dụng để

tìm chúng. Hoặc kiểm tra xem những ứng dụng nào đang chạy trên điện thoại và chuyển đổi

giữa những ứng dụng này.
Để xem tất cả các ứng dụng trên điện thoại, trên màn hình bắt đầu, chỉ cần trượt sang trái. Để

trở về màn hình bắt đầu, hãy trượt sang phải.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

23

background image

Mẹo: Để tìm ứng dụng một cách nhanh chóng, hãy nhấn vào bất kỳ chữ cái nào trong

menu ứng dụng, và trong menu xuất hiện sau đó, hãy nhấn vào chữ cái hoặc ký tự đầu

tiên cho ứng dụng bạn muốn.

Xem, chuyển đổi và đóng các ứng dụng đang mở

Để xem các ứng dụng đang mở, hãy nhấn và giữ phím trở lại . Để chuyển sang một ứng dụng,

hãy nhấn vào ứng dụng bạn muốn. Để đóng một ứng dụng bạn không cần đến nữa, hãy nhấn

ở góc trên bên phải của ứng dụng.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

24

background image

Di chuyển trong menu cài đặt

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt. Để chuyển đến một

nhóm cài đặt, hãy nhấn vào tiêu đề nhóm cài đặt bất kỳ và chọn nhóm bạn muốn. Để tìm kiếm

một cài đặt cụ thể, hãy nhấn vào thanh âm lượng ở phía trên cùng của màn hình và bắt đầu

nhập tên của cài đặt đó.