Microsoft Lumia 550 - Sử dụng gợi ý từ trên bàn phím

background image

Sử dụng gợi ý từ trên bàn phím
Điện thoại sẽ gợi ý từ khi bạn viết, để giúp bạn viết một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Tính năng gợi ý từ có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.
Khi bạn bắt đầu viết một từ, điện thoại sẽ gợi ý từ có thể. Khi từ bạn muốn được hiển thị trong

thanh gợi ý, hãy chọn từ này. Để xem các gợi ý khác, hãy trượt sang trái.

Mẹo: Nếu từ gợi ý được đánh dấu bằng in đậm, điện thoại sẽ tự động sử dụng từ này để

thay thế từ bạn đã viết. Nếu từ gợi ý sai, hãy nhấn vào từ này để xem từ gốc và một vài

gợi ý khác.

Sửa từ

Nếu bạn nhận thấy đã viết sai chính tả một từ, hãy nhấn vào từ này để xem các gợi ý để sửa từ.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

48

background image

Thêm từ mới vào từ điển

Nếu từ bạn muốn không có trong từ điển, hãy viết từ này, sau đó nhấn vào nó và nhấn vào dấu

cộng (+) trong thanh gợi ý. Điện thoại của bạn cũng học từ mới khi bạn đã viết chúng một vài

lần.

Tắt gợi ý từ

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Giờ & ngôn ngữ >

Bàn phím. Nhấn vào bàn phím ngôn ngữ và xóa hộp chọn Đề xuất văn bản.