Microsoft Lumia 550 - Tạo tài khoản Microsoft

background image

Tạo tài khoản Microsoft
Tận dụng tối đa điện thoại bằng cách tạo một tài khoản Microsoft. Nếu bạn chưa tạo tài khoản

Microsoft trong lần khởi động đầu tiên, bạn luôn có thể làm điều đó sau này.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

30

background image

Nếu đã có tài khoản Xbox Live, Hotmail.com hoặc Outlook.com, hoặc nếu đã tạo tài khoản

Microsoft trên máy tính bảng Surface hoặc máy tính PC chạy Windows, bạn không cần phải tạo

tài khoản mới – chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản đó. Nếu

chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo tài khoản bằng điện thoại.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tài khoản >

Email và tài khoản của bạn.

2. Nhấn vào Thay vào đó, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft > Tạo một tài khoản.

3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn.
Đảm bảo bạn nhớ thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft bạn đã thêm vào điện thoại.
4. Nhập số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email thay thế. Chúng được sử dụng để gửi cho bạn

mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn.

5. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.
Cần có mã xác minh để xác nhận nhận dạng của bạn. Tài khoản và thông tin cá nhân của bạn

được an toàn ngay cả khi người khác tìm thấy mật khẩu của bạn vì họ không thể truy cập vào

thiết bị khác hoặc địa chỉ email bạn dùng để nhận mã xác minh.
6. Khi được yêu cầu, hãy nhập địa chỉ email hoặc 4 chữ số cuối của số điện thoại của bạn.

7. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào và bạn đã sẵn sàng để sao lưu dữ liệu và sử dụng điện

thoại.

Mẹo: Khi bạn nhận được mã qua tin nhắn, điện thoại sẽ hiển thị thông báo tin nhắn trong

một thời gian. Để mở tin nhắn, hãy nhấn vào thông báo. Nếu thông báo không còn hiển

thị, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình để thấy thông báo trong trung tâm

hành động và nhấn vào thông báo. Để trở lại giao diện nơi bạn có thể thêm mã, hãy nhấn

và giữ phím trở lại và nhấn vào giao diện phù hợp.

Tài khoản Microsoft bạn tạo trên điện thoại là tài khoản của bạn trên tất cả các thiết bị và dịch

vụ Microsoft của bạn.
Bạn cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản của mình tại account.microsoft.com.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

31