Microsoft Lumia 550 - Tạo ảnh chụp màn hình

background image

Tạo ảnh chụp màn hình

Bạn có thể chụp ảnh màn hình về những gì có trên màn hình điện thoại và sử dụng chúng như

bất kỳ ảnh nào.
1. Bấm phím tăng âm lượng và phím nguồn cùng lúc.

2. Để xem hoặc quản lý các ảnh chụp màn hình bạn đã chụp, nhấn Ảnh > Album > Ảnh

chụp màn hình.