Microsoft Lumia 550 - Sao chép danh bạ sử dụng Bluetooth

background image

Sao chép danh bạ sử dụng Bluetooth
Có những thứ gần nhất và thân yêu nhất ngay trên đầu ngón tay. Sử dụng ứng dụng Chuyển

D.liệu của tôi để dễ dàng sao chép danh bạ.

Mẹo: Nếu điện thoại cũ của bạn là Lumia hoặc nếu trước đó bạn đã sao lưu danh bạ vào

tài khoản Microsoft, hãy nhập danh bạ từ OneDrive, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của

bạn trên điện thoại. Danh bạ sẽ tự động được nhập.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth. Danh bạ trên điện thoại cũ cần được lưu vào bộ

nhớ điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.
1. Trên điện thoại cũ, hãy bật Bluetooth và đảm bảo các thiết bị khác có thể nhìn thấy điện

thoại.

2. Trên điện thoại Lumia mới, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn và giữ ,

đảm bảo Bluetooth được bật và ghép nối điện thoại Lumia với điện thoại cũ.

3. Trên điện thoại mới, hãy nhấn Chuyển D.liệu của tôi.

4. Nhấn vào tiếp tục.

5. Chọn điện thoại cũ từ danh sách thiết bị được ghép nối và thực hiện theo hướng dẫn trên

cả hai điện thoại. Trên điện thoại mới, hãy đảm bảo đã chọn hộp chọn Danh bạ.
Nếu số liên lạc được viết bằng một ngôn ngữ không được điện thoại mới hỗ trợ, thông tin liên

lạc có thể không được hiển thị chính xác.
Sau khi đã sao chép danh bạ, để có trải nghiệm tốt nhất và để tiết kiệm bộ nhớ trên điện thoại,

hãy dỡ cài đặt ứng dụng Chuyển D.liệu của tôi.