Microsoft Lumia 550 - Phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm

background image

Phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm

Các phím trở về, bắt đầu và tìm kiếm giúp bạn điều hướng điện thoại.

• Để xem bạn đã mở những ứng dụng nào, hãy nhấn và giữ phím trở lại . Để chuyển sang

một ứng dụng khác, hãy nhấn vào ứng dụng bạn muốn. Để đóng một ứng dụng, nhấn

ở góc trên bên phải của ứng dụng.

• Để trở về màn hình trước đó bạn đã ở đó, hãy nhấn phím trở lại . Điện thoại sẽ nhớ tất

cả các ứng dụng và trang web bạn đã truy cập kể từ lần gần nhất màn hình được khóa.

• Để chuyển đến màn hình bắt đầu, hãy nhấn phím bắt đầu . Ứng dụng bạn đã ở trong đó

vẫn chạy ẩn.

• Nếu điện thoại của bạn có màn hình lớn, để mang Trung tâm hành động đến gần ngón tay

của bạn hơn, hãy nhấn và giữ phím bắt đầu . Màn hình tự động trở lại giao diện bình

thường.

• Để tìm kiếm trên web hoặc tìm các mục trên điện thoại, hãy nhấn phím tìm kiếm .
• Để bật hoặc tắt tính năng rung của các phím này, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của

màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ sung > Chạm và bật Rung khi tôi chạm

các phím điều hướng. hoặc tắt . Việc thay đổi cài đặt rung cho cuộc gọi đến không

ảnh hưởng đến tính năng rung của các phím này.