Microsoft Lumia 550 - Thiết lập điện thoại

background image

Thiết lập điện thoại

Tận dụng tối đa các tính năng của điện thoại từ get-go.

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn thiết lập kết nối mạng, cài đặt điện

thoại và tạo một tài khoản Microsoft trong một lần.
Bạn cần có tài khoản Microsoft để sao lưu và khôi phục điện thoại, để mua, cài đặt và cập nhật

ứng dụng, cũng như để truy cập vào một số ứng dụng Microsoft, chẳng hạn như:
• Xbox
• Groove và Phim & TV
• OneDrive
• Hotmail

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

10

background image

• Outlook
Nếu bạn đã tạo tài khoản cho một trong các dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như Xbox Live,

Hotmail hay Outlook, các thông tin đăng nhập đó có giá trị như một tài khoản Microsoft và bạn

có thể sử dụng để đăng nhập.
Bạn có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu này trên máy tính và điện thoại.
1. Bật điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

2. Khi được hỏi, hãy tạo một tài khoản Microsoft hoặc đăng nhập vào một tài khoản hiện có.
Đảm bảo bạn nhớ thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft bạn đã thêm vào điện thoại.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo một tài khoản Microsoft sau này. Trượt xuống từ phía trên

cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tài khoản > Email và tài khoản của

bạn > Thay vào đó, đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Bạn cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản của mình tại account.microsoft.com.
3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn.

4. Nhập số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email thay thế. Chúng được sử dụng để gửi cho bạn

mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn.

5. Khi được yêu cầu, hãy nhập địa chỉ email hoặc 4 chữ số cuối của số điện thoại của bạn.

6. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào và bạn đã sẵn sàng để sao lưu dữ liệu và sử dụng điện

thoại.

Mẹo: Để tắt màn hình, hãy bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.