Microsoft Lumia 550 - Chuyển tiếp cuộc gọi đến thư thoại

background image

Chuyển tiếp cuộc gọi đến thư thoại
Ngoài khả năng chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại khác, bạn cũng có thể chuyển tiếp các

cuộc gọi này đến thư thoại để nghe chúng sau.
Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Không phải

điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

63

background image

Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Điện

thoại và nhập số hộp thư thoại được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nếu cần. Nếu

bạn có điện thoại 2 SIM, hãy nhấn vào SIM bạn muốn trước khi nhập số.
Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, bạn có thể chuyển tiếp tất cả cuộc gọi tới thư thoại hoặc áp

dụng lựa chọn riêng cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi bạn không thể trả lời

hoặc khi bạn đang có một cuộc gọi.

Mẹo: Nếu bạn muốn tránh chuyển tiếp các cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy trượt xuống

từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Tiện ích bổ sung > Dịch

vụ mạng. Nếu bạn có điện thoại 2 SIM, hãy nhấn SIM bạn muốn. Thay đổi cài đặt trong

Chuyển tiếp cuộc gọi.

Thay đổi số hộp thư thoại

Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn Tất cả cài đặt > Hệ thống > Điện

thoại, chuyển Sử dụng số thư thoại mặc định sang Tắt . Nếu bạn có điện thoại 2 SIM, hãy

nhấn SIM bạn muốn. Nhập số mới.