Microsoft Lumia 550 - Gọi số liên lạc

background image

Gọi số liên lạc
Gọi cho bạn bè thật dễ dàng và nhanh chóng khi bạn đã lưu số liên lạc của họ trong điện thoại.
1. Nhấn vào > .

2. Nhấn liên lạc và nhấn số, nếu liên lạc có nhiều số.

Mẹo: Giọng nói của bạn bè quá to hoặc quá nhỏ? Bấm vào phím âm lượng ở mặt bên của

điện thoại để thay đổi âm lượng.
Mẹo: Bạn có muốn cho phép người khác nghe cuộc trò chuyện không? Nhấn vào Loa

ngoài.
Mẹo: Nếu có điện thoại 2 SIM, bạn có thể chọn SIM được sử dụng cho gọi điện. Nhấn

Mọi người > LIÊN HỆ và nhấn vào một liên lạc, sau đó nhấn SIM 1 hoặc SIM 2. Không

phải điện thoại nào cũng hỗ trợ 2 SIM. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Gọi cho một số điện thoại

Nhấn vào > Bàn phím số. Nhập số điện thoại và nhấn Gọi.
Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy nhấn và giữ 0.
Tìm kiếm trong nhật ký cuộc gọi

Để tìm kiếm một bản ghi cuộc gọi, hãy nhấn > Lịch sử > , sau đó nhập tên hoặc số điện

thoại của liên lạc.
Xóa một bản ghi cuộc gọi

Để xóa một bản ghi cuộc gọi, hãy nhấn > Lịch sử, sau đó nhấn và giữ bản ghi cuộc gọi

và nhấn Xóa.
Sao chép và dán số điện thoại

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn Mọi người và nhấn vào một liên lạc. Nhấn và giữ số điện

thoại, sau đó nhấn Sao và trong hộp văn bản, nhấn .