Microsoft Lumia 550 - Danh bạ

background image

Danh bạ

Bạn có thể lưu và sắp xếp các số điện thoại, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của bạn bè

trong ứng dụng Mọi người. Bạn cũng có thể liên lạc với bạn bè thông qua các dịch vụ mạng

xã hội.