Microsoft Lumia 550 - Mục lục

background image

Mục lục

An toàn cho người dùng

5

Bắt đầu sử dụng

6

Bật điện thoại

6

Khóa bàn phím và màn hình

7

Sạc điện thoại

7

Lumia đầu tiên của bạn?

10

Tìm hiểu thêm về điện thoại của bạn

10

Thiết lập điện thoại

10

Cập nhật ứng dụng

11

Khám phá hình xếp, ứng dụng và cài

đặt

11

Di chuyển bên trong một ứng dụng

14

Sử dụng màn hình cảm ứng

15

Phím trở về, phím bắt đầu và phím

tìm kiếm

18

Chuyển sang điện thoại Lumia mới

18

Khái niệm cơ bản

22

Có gì mới trong phiên bản này?

22

Làm quen với điện thoại của bạn

22

Tài khoản

30

Cá nhân hóa điện thoại

35

Tiếp cận

42

Tạo ảnh chụp màn hình

43

Kéo dài tuổi thọ pin

43

Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu

45

Nhập văn bản

46

Đồng hồ và lịch

50

SIM kép

54

Duyệt các ứng dụng SIM

56

Cửa hàng

57

Mọi người & nhắn tin

61

Cuộc gọi

61

Danh bạ

65

Mạng xã hội

69

Tin nhắn

70

E-mail

75

Máy ảnh

81

Mở máy ảnh một cách nhanh chóng

81

Thông tin cơ bản về máy ảnh

81

Nhiếp ảnh nâng cao

84

Ảnh và video

85

Bản đồ & điều hướng

88

Bật dịch vụ vị trí

88

Tìm vị trí

88

Nhận chỉ đường đến một địa điểm

89

Tải bản đồ về điện thoại

89

Phương pháp định vị

90

Internet

91

Xác định các kết nối internet

91

Kết nối máy tính vào web

91

Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu

quả

92

Trình duyệt web

92

Tìm kiếm trên web

95

Ngắt kết nối internet

95

Giải quyết sự cố các vấn đề kết nối

internet

95

Giải trí

97

Xem và nghe

97

Hướng dẫn Sử dụng

Lumia với Windows 10 Mobile

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

3

background image

Đài FM

100

Đồng bộ nhạc và video giữa điện

thoại và máy tính

101

Trò chơi

102

Ứng dụng và dịch vụ Lifestyle

105

Văn phòng

107

Làm việc với Word

107

Làm việc với Excel

108

Làm việc với PowerPoint

108

Viết ghi chú trong OneNote

109

Truy cập vào các tệp Office qua

OneDrive

110

Sử dụng điện thoại giống như một

máy tính PC với Continuum

110

Kết nối thiết bị với Continuum

111

Làm việc với Continuum

111

Sử dụng máy tính

112

Quản lý điện thoại & khả năng kết

nối

113

Cập nhật phần mềm điện thoại

113

Sử dụng kết nối VPN bảo mật

114

WiFi

114

NFC

115

Bluetooth

116

Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

118

Sao chép nội dung giữa điện thoại và

máy tính

122

Bảo mật

123

Ví tiền

129

Mã truy cập

129

Giải quyết sự cố các vấn đề kết nối

130

Nếu điện thoại không hồi đáp

132

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

4