Microsoft Lumia 550 - Quản lý điện thoại & khả năng kết nối

background image

Quản lý điện thoại & khả năng kết nối

Hãy chăm sóc điện thoại và nội dung trong điện thoại. Tìm hiểu cách kết nối với các phụ kiện

và mạng, chuyển tập tin, tạo bản sao lưu, khóa điện thoại và giữ phần mềm cập nhật.