Microsoft Lumia 550 - Quản lý ID quảng cáo của bạn

background image

Quản lý ID quảng cáo của bạn
Để cung cấp cho bạn nhiều quảng cáo có liên quan, điện thoại của bạn sẽ cho phép các ứng

dụng truy cập vào ID quảng cáo trên điện thoại. Bạn có thể cho phép hoặc không cho phép

ứng dụng truy cập vào ID.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn Tất cả cài đặt > Riêng tư > ID

quảng cáo.

2. Chuyển ID quảng cáo thành Bật hoặc Tắt .

Mẹo: Bạn có thể đặt lại ID quảng cáo nếu quảng cáo bạn nhận được trên điện thoại

không còn thích hợp với bạn. Nhấn vào Đặt lại ID quảng cáo của bạn.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

128