Microsoft Lumia 550 - Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

background image

Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Sao chép ảnh, video và các nội dung khác do bạn tạo giữa điện thoại và máy tính.

Mẹo: Nếu muốn chuyển ảnh sang một máy tính Mac, bạn nên sử dụng ứng dụng Chuyển

ảnh của Lumia dành cho máy tính Mac mà bạn có thể tải xuống từ www.microsoft.com/

en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac/.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.

2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder và

duyệt đến điện thoại.

Mẹo: Điện thoại của bạn được hiển thị bên dưới các thiết bị di động như là Windows

Phone. Để xem các thư mục của điện thoại, hãy nhấp đúp vào tên của điện thoại. Có các

thư mục riêng cho tài liệu, nội dung tải xuống, nhạc, ảnh, nhạc chuông và video.

3. Kéo và thả các mục từ điện thoại sang máy tính hoặc từ máy tính sang điện thoại.
Đảm bảo bạn đã lưu các tập tin vào các thư mục phù hợp trên điện thoại, nếu không bạn có

thể không nhìn thấy chúng.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

122

background image

Bạn không thể sao chép tin nhắn văn bản hoặc danh bạ vào máy tính, nhưng bạn có thể đồng

bộ chúng với tài khoản Microsoft của mình.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1, bạn cũng

có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone cho máy tính để bàn. Windows 8 và Windows

8.1 sẽ tự động cài đặt ứng dụng này khi bạn kết nối điện thoại với máy tính của mình. Đối

với Windows 7, bạn có thể tải xuống từ go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=265472.

Để biết ứng dụng nào làm việc với máy tính nào, hãy xem bảng sau đây:

Ứng dụng

Windows

Phone

Ứng dụng

Windows

Phone cho

máy tính để

bàn

Ứng dụng

Chuyển ảnh

của Lumia

dành cho

máy tính

Mac (chỉ

ảnh và

video)

Windows

Explorer

Windows 10

x

Windows 8 và

8.1

x

x

x

Windows 8 RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x