Microsoft Lumia 550 - Kết nối vào Wi-Fi

background image

Kết nối vào Wi-Fi
Việc kết nối vào mạng Wi-Fi là cách thuận tiện để truy cập vào internet. Khi ở bên ngoài, bạn

có thể kết nối vào mạng Wi-Fi ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà

phê internet.

Điện thoại sẽ định kỳ kiểm tra và thông báo cho bạn biết các kết nối có sẵn. Thông báo sẽ hiển

thị nhanh ở phía trên của màn hình. Để quản lý các kết nối Wi-Fi, hãy chọn thông báo.
1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn và giữ Wi-Fi..

2. Chuyển kết nối mạng Wi-Fi thành Bật .

3. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.
Kết nối Wi-Fi đang hoạt động khi được hiển thị trên trạng thái ở phía trên cùng của màn

hình.

Mẹo: Nếu muốn theo dõi vị trí khi tín hiệu vệ tinh không khả dụng, ví dụ như khi bạn ở

trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng, hãy bật Wi-Fi để nâng cao độ chính xác của

việc định vị.
Lưu ý: Việc sử dụng WiFi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được

phép sử dụng WiFi 5150-5350 MHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép

sử dụng WiFi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức

trách địa phương.

© 2016 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

114

background image

Ngắt kết nối

Trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn và giữ , sau đó chuyển kết nối mạng Wi-Fi

sang Tắt .

Mẹo: Điện thoại có thể tự động kết nối lại với mạng Wi-Fi. Để thay đổi thời gian tự động

kết nối lại hoặc để bật lại Wi-Fi theo cách thủ công, hãy thay đổi cài đặt cho Bật lại Wi-

Fi.